Rabbi as haabaka bil himmati wala tou rabbi him bid darsi fakhate...

Tazawoudou Choubanne

 

Mane géna toop jangalème téré bi yép 

 

Tardioumane

 

 

moukhaddama

 

 

al khismoul awwal

 

 

fassloune

 

 

 fassloune fil mala ikati

 

 

fassloune fil imani bil koutoubi.

 

 

fassloune fil imani birroussouli

 

 

fassloune fil imani bil yawmil aakhiri

 

 

fassloune fil imani bil khadari

 

 

al khismoussani

 

 

 fassloune fittahara

 

 

fassloune fissalawatil khamsi

 

 

fassloune fil haddi

 

 

fassloune fi fra idil woudou i

 

 

fassloune fi sounanihi

 

 

fassloune fi faraidil khousli

 

 

fassloune fi sounanihi.

 

 

fassloune fi tafsiri

 

 

tatimmatoune

 

 

fassloune fi fi fraidi

 

 

fassloune fi souna nihi

 

 

fassloune fi nawa khidil

 

 

fassloune fi chouroti

 

 

fassloune fil asani

 

 

fassloune fi fraidissalati

 

 

 fassloune fi sounanihi

 

 

fassloune fiawkhatissalati

 

 

fassloune finnafli

 

 

fassloune fissawmi

 

 

fassloune fizzakati

 

 

fassloune fil hadji

 

 

fassloune fi sounanihi

 

 

khatimatoune

 

 

al khismoussalisou

 

 

moukhddama