Rabbi as haabaka bil himmati wala tou rabbi him bid darsi fakhate...

 

Serigne Abdou Khadre Mbacké :

Al Himma vous propose un excellent exposé sur le mois de Ramadan. Quel est le sens et l'origine du Jeûne? Quels sont ses bienfaits, les règles , les obligations et quelle attitude il faut adopter afin d'avoir un jeûne agréé?

Serigne Abdou Khadre Mbacké répond à toutes ces questions.

 

Mën ngeena dèglu waxtaan wi yepp {mp3 pbgcolor="#006666"}invite-du-mois-ramadan-2012{/mp3}

Autres Invités

{module Articles relatifs}

L'invité du mois de Al Himma : Serigne Mame Mor Mbacké Khaïra

Serigne Mame Mor Mbacké : Di sànt SUNUBOROOM (SWT) bu baaxa baax ci bis bii nga xam ne defalna ñuko, tamuy bis bu am solo ndax luko taxa am solo mooy dañuy fàtali.

Al Himma : Lan lañuy fàtali?

Serigne Mame Mor Mbacké : SUNUBOROOM (SWT) lañuy fatali. Ndax SUNUBOROOM kat bind gimunu bind liko waral wax nañuko; ta mooy jaamuko. Jaamu Yàlla nak fii rek lañuko mëna defe ci àduna. Dunduk àduna gii su xasée jéex, loofi xasulwoona fàgu rek rawnala ba fàw, ta dootooko mëna am.

Kon nak li nga xam ne luñuy fàtali SUNUBOROOM la, batax ñu mën di bayyi xel ay ndigëlam aki teréem mën cée sàx, kon loolu lu ama am solo la loo xam ni dara ëpuko njariñ.Kon nak lii nga xam ni moo ñu dajale fii ngir di fatali SUNUBOROOM lu ama am solo la.

Di ñaan SUNUBOROOM kay li nga xam ni moom lañu bëgg xéememko bàtax ñuy def lii, yànañuci SUNUBOROOM defal lu kawe sunu njort bijaahi Seriñ Mbake Abdu Laahi.

Di sànt Yàlla bubaax tay sànt Seriñ Mbake Abdu Laahi, moom mi nga xam ne moo ñu wan yoon wi nga xam ne cila Yoonént bi (SAS) nekoon aki ñoñam, yoon wi nga xam ne cila Xaadim Rasuul nekoon aki ñoñam.Yoon woowu nak niko Seriñ Mbake Abdu Laahi di wàxée mësufée juk.

Day dem nak ba nitt ñi di itewoo yenéen, wan séen BOROOM ginaaw topu àduna ak séen bàkan.Su boobaa nak yoon wi melni lu farr lufi nekatul, ta fekk ni mi ngi fi batay. Nga xam ni kuko àajawoo rek SUNUOROOM dàldi lako wàn.

Ta nafa nit di jaare ba am ngërëmal SUNUBOROOM ; kepp kufa jaar rek daldi jot cër yu mak yi gaa yu baax yiñu jiitu woon jotoon….

Mën geena deglu waxtaan wi yépp

Autres Invités

{module Articles relatifs}